Xem tất cả 22 kết quả

Show sidebar

Camera HDPARAGON HDS-5882TVI-IRQ 1.0Mp, IR20m, DNR, vỏ nhựa

564.000VND

Camera HDPARAGON HDS-5882TVI-IR 1.0Mp, hồng ngoại 20m, nhựa

648.000VND

Camera HDPARAGON HDS-1882TVI-IRA 1.0Mp, IR20m, D-WDR, IP66

732.000VND

Camera HDPARAGON HDS-5882TVI-IRA 1.0 Mp, IR 20m, DNR, IP66

816.000VND

Camera HDPARAGON HDS-1882TVI-IRA3 1.0Mp, IR40m,3D-DNR, IP66

1.116.000VND

Camera HDPARAGON HDS-5882TVI-IRA3 1.0 Mp, IR 40m, F3.6mm

1.116.000VND

Camera HDPARAGON HDS-1895DTVI-IR 3.0 Megapixel, EXIR 20m, F3.6mm

1.464.000VND

Camera HDPARAGON HDS-5885TVI-IR 2.0 Megapixel, hồng ngoại 20m,3D-DNR,OSD menu

1.569.000VND

Camera HDPARAGON HDS-1882TVI-IRA5 1.0 Megapixel, hồng ngoại 80m, D-WDR, 3D-DNR, IP66

1.590.000VND

Camera HDPARAGON HDS-5885TVI-IRM 2.0 Megapixel hồng ngoại 20m, OSD, D-WDR

1.790.000VND

Camera HDPARAGON HDS-1885TVI-IR 2.0 Megapixel, hồng ngoại 20m, D-WDR

1.790.000VND

Camera HDPARAGON-HDS-5885TVI-IR3 2.0 Megapixel, hồng ngoại 40m,3D-DNR,OSD

2.090.000VND

Camera HDPARAGON HDS-1885TVI-IR3 2.0 Megapixel, hồng ngoại 40m, D-WDR

2.290.000VND

Camera HDPARAGON HDS-1897TVI-IR 5.0 Mp, Hồng ngoại EXIR 20m

2.316.000VND

Camera HDPARAGON HDS-5897TVI-IRM 5.0Mp, Hồng ngoại EXIR 20m

2.316.000VND

Camera Hdparagon HDS-1885TVI-IR5 2.0 Megapixel, hồng ngoại 80m, D-WDR, IP66

2.390.000VND

Camera HDPARAGON HDS-5897TVI-IR3 5.0Mp, Hồng ngoại EXIR 40m

2.748.000VND

Camera HDPARAGON HDS-1897TVI-IR3 5.0Mp, Hồng ngoại EXIR 40m

2.832.000VND

Camera HDPARAGON HDS-1897TVI-IR5 5.0Mp, Hồng ngoại EXIR 80m

3.180.000VND

Camera HDPARAGON HDS-5885TVI-VFIR3 2.0 Megapixel, F2.8~12mm, hồng ngoại 50m

4.090.000VND

Camera HDPARAGON HDS-5897TVI-VFIRZ3 5.0Mp, IR EXIR 40m,Zoom

4.644.000VND

Camera HDPARAGON HDS-1897TVI-VFIRZ3 5.0Mp, IR EXIR 40m,Zoom

4.728.000VND