Xem tất cả 16 kết quả

Show sidebar

Đầu ghi Vantech VP-4160AHDM 4 kênh HD 720P

2.290.000VND

Đầu ghi hình Vantech VP-464ATC 4 kênh HD1080P, 1 SATA All 1

2.400.000VND

Đầu ghi Vantech VP-4260AHDM 4 kênh HD 720P, 2 sata, ngõ ra xem hình HDMI & VGA, P2P

2.490.000VND

Đầu ghi hình AHD HONEYWELL 4 kênh 1080P CADVR-1004FD H264

3.782.000VND

Vantech VP-8160AHDM 8 kênh HD 720P, 2 sata, ngõ ra xem hình HDMI & VGA, P2P

3.990.000VND

Vantech VPS-463AHD đầu ghi 4 kênh HD 720P, ngõ ra HDMI & VGA,1 sata, P2P

3.990.000VND

Đầu ghi hình AHD HONEYWELL 8 kênh 1080P CADVR-1008FD  H264

5.456.000VND

Vantech VP-8260AHDM 8 kênh HD 720P, 2 sata, ngõ ra xem hình HDMI & VGA, P2P

5.590.000VND

Vantech VP-1660AHDM 16 kênh HD 720P, 1 sata, ngõ ra xem hình HDMI & VGA, P2P

5.890.000VND

Vantech VP-16260AHDM 16 kênh HD 720P, 2 sata, ngõ ra xem hình HDMI & VGA, P2P

6.890.000VND

ĐẦU GHI HÌNH AHD SAMSUNG HRD-E830LP 8 KÊNH

7.090.000VND

ĐẦU GHI HÌNH AHD SAMSUNG HRD-E1630LP 16 KÊNH

8.840.000VND

ĐẦU GHI HÌNH AHD SAMSUNG SRD-494P 4 KÊNH

10.855.000VND

Đầu ghi hình AHD HONEYWELL 16 kênh 1080P CADVR-2016FD H264

11.914.000VND

ĐẦU GHI HÌNH AHD SAMSUNG SRD-894P 8 KÊNH

20.808.000VND

ĐẦU GHI HÌNH AHD SAMSUNG SRD-1685P 16 KÊNH

24.305.000VND