Xem tất cả 31 kết quả

Show sidebar

Đầu ghi hình Panasonic CJ-HDR104 4 kênh HD 1080P, 1 SATA

Đầu ghi hình Panasonic CJ-HDR108 8 kênh HD 1080P, 1 SATA

Đầu ghi hình Panasonic CJ-HDR416 16 kênh HD 1080P, 4 SATA

Đầu ghi hình Questek Win-6004MD5 4 kênh HD2MP , 1 Sata, P2P

1.710.000VND

Đầu ghi hình Questek Win-6004D5 4 kênh HD 2MP, 1 Sata, P2P

2.085.000VND

Đầu ghi hình KBVISION KX-7104TD5 4 kênh HD 2MP 1 Sata

2.280.000VND

Đầu ghi hình Dahua DHI-XVR4104C 4 kênh HD1MP + 1CamIP Onvif

2.490.000VND

Đầu ghi Vantech VP-455CVI 4 kênh HD 720P, 1 sata, Cloud P2P

2.500.000VND

Đầu ghi hình Questek Win-6008MD5 8 kênh HD 2MP, 1 Sata P2P

2.550.000VND

Đầu ghi hình KBVISION KX-7104D5 4 kênh HD 2MP + 1CAMIP 1HDD

2.780.000VND

Đầu ghi Vantech VP-864CVI HYBRID 4 kênh HD1080P, 2 sata P2P

2.980.000VND

ĐẦU GHI Vantech VP-450CVI 4 kênh HD1080P, 1 sata, Cloud P2P

2.990.000VND

Đầu ghi hình Dahua XVR4104HS 4 kênh HD 1MP + 1 CamIP Onvif

3.120.000VND

Đầu ghi hình KBVISION KX-7108TD5 8 kênh HD 2MP 1 Sata

3.400.000VND

Đầu ghi KBVISION KX-2K8104D5 4 kênh 4MP, 1SATA, add 2 camIP

3.585.000VND

Đầu ghi hình Dahua XVR5104HS 4 kênh HD 2MP + 2CamIP, Onvif,

3.690.000VND

Đầu ghi hình Dahua DHI-XVR4108C 8 kênh HD1MP + 2CamIP Onvif

3.810.000VND

Đầu ghi hình KBVISION KX-7108D5 8 kênh HD 2MP + 2CAMIP 1HDD

4.060.000VND

Đầu ghi hình Dahua XVR4108HS 8 kênh HD 1MP + 2CamIP, 1 Sata

4.410.000VND

Đầu ghi Vantech VP-868CVI HYBRID 8 kênh HD1080P, 2 sata P2P

4.990.000VND

Đầu ghi hình Dahua XVR5108HS 8 kênh HD 2MP + 4 CamIP Onvif

5.640.000VND

Đầu ghi hình KBVISION KX-7116D5 16 kênh HD 2MP + 2 CAMIP

6.380.000VND

Đầu ghi hình Dahua XVR4116HS 16 kênh HD 1MP + 2 CamIP Onvif

6.870.000VND

Đầu ghi Vantech VP-851CVI 8 kênh HD 1080P, 1sata, Cloud P2P

7.000.000VND

Vantech VP-1654CVI 16 kênh HD 720P, 2 sata, Cloud P2P, HDMI

9.000.000VND

Đầu ghi hình Dahua XVR5116HS 16 kênh HD 2MP + 8 CamIP Onvif

10.710.000VND

Đầu ghi hình Dahua DHI-XVR5216AN 16kênh HD2MP + 8 CAMIP 5MP

11.700.000VND

Đầu ghi Vantech VP-2452CVI 24 kênh Full HD720P, 2sata iDMSS

12.000.000VND

Đầu ghi Dahua HCVR7216AN-S3 16 CAM2MP + 8 CAMIP 5MP, 2Sata

16.000.000VND

Đầu ghi hình Dahua XVR5232AN 32kênh 2MP + 24/32kênh IP2/1MP

17.200.000VND

Đầu ghi hình Dahua XVR5432L 32 HD 2MP + 24/32 kênh IP 2/1MP

28.960.000VND