Xem tất cả 40 kết quả

Show sidebar

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7104HGHI-F1 4 kênh HD720P, 1 sata

Đầu ghi TVI HIKVISION DS-7104HGHI-E1 4 kênh HD720P, 1 sata, Alarm

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7104HQHI-F1/N 4 kênh HD 1080P, 1 sata

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7204HQHI-F1/N 4 kênh HD 1080P, 1 sata

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7116HQHI-F1/N 16 kênh 2MP, 1 sata

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7108HQHI-F1/N 8 kênh HD 1080P, 1 sata

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7204HGHI-F1 4kênh HD720P, 1 camIP

2.390.000VND 1.800.000VND

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7208HQHI-F1/N 8kênh HD1080P 1sata

4.374.000VND 2.270.000VND

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7204TVI-BX/N 4 kênh HD 720P, 1 sata, H.264+

2.290.000VND

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7104HQHI-K1 4 kênh HD 3MP, 1 SATA, add 2 IP

2.590.000VND

Đầu ghi TVI HIKVISION DS-7108HGHI -E1 8 kênh HD720P, 1 sata, oudio 1in/1out, output HDMI & VGA, Alarm

2.890.000VND

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7204QTVI-HDMI/N 4 kênh HD 720P, 1 sata, add 1 camera IP 1M, H.264+

2.990.000VND

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7108HGHI-F1 8 kênh HD 720P

3.180.000VND

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7204HQHI-K1 4 kênh HD 3MP, 1 Sata, Audio

3.530.000VND

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7208TVI-BX/N 8 kênh Turbo HD 720P, 1 sata, H.264+

3.590.000VND

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7208HGHI-F1 8 kênh HD 720P, 1 sata, add 2 camera IP 2M, H.264+

3.690.000VND

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7204HUHI-K1 4 kênh HD5MP 2 Cam IP

3.760.000VND

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7108HQHI-K1 8 kênh HD 3MP, 1 SATA , Audio

4.080.000VND

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7204HQHI-K1/P 4 kênh HD 3MP

4.590.000VND

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7208QTVI-HDMI/N 8 kênh HD 720P, 1 sata

4.704.000VND

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7208HQHI-K1 8 kênh add 2 camIP

5.330.000VND

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7204HUHI-K1/P 4 kênh 5MP 2CamIP

5.650.000VND

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7208TVI-HDMI/N 8 kênh 1080P

5.832.000VND

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7208HUHI-K1 8 kênh 5MP add2camIP

6.190.000VND

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7116HQHI-K1 16 kênh HD 3MP, 1 SATA , Audio

6.510.000VND

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7216QTVI-HDMI/N 16 kênh Turbo HD 720P,

7.248.000VND

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7208HUHI-F2/S 8 kênh 5.0 Mp

8.230.000VND

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7216HQHI-F2/N 16 kênh HD 1080P, 2 sata, add 2 camera IP 2M, H.264+

8.890.000VND

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7216HQHI-K1 16 kênh add 2CamIP

9.100.000VND

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7208HUHI-K2/P 8 kênh 5MP 2CamIP

10.270.000VND

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7304HQHI-K4 4 kênh HD 3MP, 4 sata

11.370.000VND

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7308HQHI-K4 8 kênh HD 3MP, 4 Sata

14.510.000VND

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7216HUHI-F2/S 16 kênh 5.0 Mp

15.600.000VND

Đầu ghi Hdparagon HDS-7304TVI-HDMI/N 4 kênh HD1080P, 4 sata

16.656.000VND

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7316HQHI-F4/N 16kênh HD3MP, 4sata

19.000.000VND

Đầu ghi Hdparagon HDS-7308TVI-HDMI/N 8 kênh HD1080P, 4 sata

19.476.000VND

Đầu ghi Hdparagon HDS-7316TVI-HDMI/N 16 kênh HD1080P, 4sata

23.424.000VND

Đầu ghi TVI HIKVISION DS-7332HGHI-SH 32 kênh HD1080P, 4sata

30.500.000VND

Đầu ghi Hdparagon HDS-7332TVI-HDMI 32 kênh 4 sata, 8 camIP

36.600.000VND

Đầu ghi HIKVISION DS-8132HGHI-SH 32 kênh HD1080P, 8 sataHDD

61.550.000VND