SOFTWARE HIKVISION

 

PHẦN MỀM HIKVISION

– Tải phần mềm các loại dùng cho Dòng Sản Phẩm Hikvision

– Hikvision tại Vũng Tàu

– Phần mềm CMS Cho Hikvision.

FIRMWARE ĐẦU GHI HÌNH MÃ SH các loại và 72HQHI-Ex Turbo DVR Link Tải
FIRMWARE ĐẦU GHI HÌNH MÃ DS 71-7204HGHI-E1/F1Link Tải
FIRMWARE ĐẦU GHI HÌNH MÃ DS 71-7208HGHI-E1/F1Link Tải
FIRMWARE ĐẦU GHI HÌNH MÃ DS 71-7216HGHI-E1/F1Link Tải
PHẦN MỀM XEM CAMERA CHO ĐẦU GHI HÌNH HIKVISION Win iVMS4500Link Tải
TOOL CHO ĐẦU GHI HIKVISION HIKGUI 3.0.0Link Tải
PHẦN MỀM XEM CAMERA CHO ĐẦU GHI HÌNH HIKVISION – DÀNH CHO MAC-OSLink Tải
SADPTOOL V3.0.0 Link Tải
UPGRADE TFTP Link Tải
ODM V2.2.250 MSILink Tải
NAT VSPLAYER V7.1.0Link Tải
Tổng Hợp Link Nhà An Toàn Link Tải