PHẦN MỀM HIKVISION

– Tải phần mềm các loại dùng cho Dòng Sản Phẩm Hikvision

Hikvision tại Vũng Tàu

– Phần mềm CMS Cho Hikvision.

STT
TÊN PHẦN MỀM – TÀI LIỆU – FIRMWARE – SOFTWARE
NGÀY PHÁT HÀNH
LINK TẢI VỀ
1
Teamviewer Primium 11 – ĐIỀU KHIỂN TỪ XA
02/10/2016
2
Teamviewer 7 – ĐIỀU KHIỂN TỪ XA
02/10/2016
3
UltraViewer 5 – ĐIỀU KHIỂN TỪ XA
02/10/2016
4
FIRMWARE ĐẦU GHI HÌNH MÃ SH các loại và 72HQHI-Ex Turbo DVR 
03/08/2016
5
FIRMWARE ĐẦU GHI HÌNH MÃ DS 71-7204HGHI-E1/F1
03/08/2016
DOWNLOAD
6FIRMWARE ĐẦU GHI HÌNH MÃ DS 71-7208HGHI-E1/F103/08/2016DOWNLOAD
7FIRMWARE ĐẦU GHI HÌNH MÃ DS 71-7216HGHI-E1/F103/08/2016DOWNLOAD
8PHẦN MỀM XEM CAMERA CHO ĐẦU GHI HÌNH HIKVISION Win iVMS450002/10/2016DOWNLOAD
9TOOL CHO ĐẦU GHI HIKVISION HIKGUI 3.0.002/09/2016DOWNLOAD
10PHẦN MỀM XEM CAMERA CHO ĐẦU GHI HÌNH HIKVISION – DÀNH CHO MAC-OS02/10/2016DOWNLOAD
11SADPTOOL V3.0.0 02/10/2016DOWNLOAD
12UPGRADE TFTP 02/10/2016DOWNLOAD
13ODM V2.2.250 MSI02/10/2016DOWNLOAD
14NAT VSPLAYER V7.1.002/10/2016DOWNLOAD
15Tổng Hợp Link Nhà An Toàn 27/04/2017DOWNLOAD
16Phần Mềm IVMS Dùng Cho Điện Thoại Android27/04/2017DOWNLOAD
17Phần mềm IVMS Dùng Cho Máy Tính Bảng27/04/2017DOWNLOAD
18Phần Mềm HIK-CONNECT Dùng Cho Điện Thoại Android27/04/2017DOWNLOAD
19

 

.
.
.
.
Brands

DANH MỤC SẢN PHẨM