SOFTWARE DAHUA

Software DAHUA

  • – Tải phần mềm các loại dùng cho Dòng Sản Phẩm DAHUA
  •  DAHUA tại Vũng Tàu
  • – Phần mềm CMS Cho DAHUA.

 

STTTÊN PHẦN MỀM – TÀI LIỆU – FIRMWARE – SOFTWARENGÀY PHÁT HÀNHLINK TẢI VỀ
1Dahua Toolbox – Toolkit – 1.03.131-3-2017DOWNLOAD
2Phần mềm xem máy tính SmartPSS 2.01 VMS Software24-7-2017DOWNLOAD
3Phần mềm xem máy tính SmartPSS 1.16 VMS Software19-1-2017DOWNLOAD
4ConfigTool Locate Dahua Devices on Network 4.0514-12-2016DOWNLOAD
5ConfigTool Locate Dahua Devices on Network 3.20N/ADOWNLOAD
6SmartPlayer Playback and Conversion 3.4131-10-2016DOWNLOAD
7Disk Calculator Calculate Disk Space6-6-2016DOWNLOAD
8OSX VMS Software SmartPSS 2.0 20-1-2017DOWNLOAD
9OSX VMS Software SmartPSS 1.11.118-11-2016DOWNLOAD
10OSX ConfigTool 4.01 Locate Dahua Devices on Network28-3-2016DOWNLOAD
11OSX SmartPlayer 3.42 Playback and Conversion26-12-2016DOWNLOAD
12Android gDMSS Lite – xem trực tiếp và phát lại trên phone5-4-2017DOWNLOAD
13Android gDMSS Plus – xem trực tiếp và phát lại trên phone5-4-2017DOWNLOAD
14gDMSS HD Lite – xem trực tiếp và phát lại trên Tablet7-5-2016DOWNLOAD
15gDMSS HD Plus – xem trực tiếp và phát lại trên Tablet7-5-2016DOWNLOAD
16IOS iDMSS Lite – xem trực tiếp và phát lại trên iphone10-4-2017DOWNLOAD
17IOS iDMSS Plus – xem trực tiếp và phát lại trên iphone10-4-2017DOWNLOAD
18IOS iDMSS HD Lite – xem trực tiếp và phát lại trên ipad15-9-2016DOWNLOAD
19IOS iDMSS HD Plus – xem trực tiếp và phát lại trên ipad10-4-2017DOWNLOAD
20
21
22
23
24
25
26
27
………………………… còn cập nhật………………………………..