Tag Archives: đầu ghi hikvision

HƯỚNG DẪN RESET MẬT KHẨU ĐẦU GHI HIKVISION KHÔNG CẦN EXPORT FILE.

Hướng dẫn Reset mật khẩu đầu ghi hình Hikvision  Hikvision Camera Password Reset Utility Đây là công cụ sẽ  tạo ra một mã  password reset code mà bạn có thể sử dụng để đặt lại mật khẩu mà quản trị viên đã quên mật khẩu hiện tại dành cho camera và đầu ghi hình Hikvision. Nhập […]

Brands