HỖ TRỢ KỸ THUẬT

HƯỚNG DẪN RESET MẬT KHẨU ĐẦU GHI HIKVISION KHÔNG CẦN EXPORT FILE.

Hướng dẫn Reset mật khẩu đầu ghi hình Hikvision Hikvision Camera Password Reset UtilityĐây là công cụ sẽ  tạo ra một mã  password reset code mà bạn có thể sử dụng để đặt lại mật khẩu mà quản trị viên đã quên mật khẩu hiện tại dành cho camera và đầu ghi hình Hikvision.Nhập hoàn chỉnh số seri của thiết bị camera và đầu ghi như...

Read more