Hik Connect Image - THÔNG BÁO: PHÁT HÀNH DỊCH VỤ HIK-CONNECT
Read More
HỖ TRỢ KỸ THUẬT

THÔNG BÁO: PHÁT HÀNH DỊCH VỤ HIK-CONNECT

THÔNG BÁO: PHÁT HÀNH DỊCH VỤ HIK-CONNECTNgày 07 tháng 01 năm 2017Hikvision vừa thông báo phát hành Dịch vụ Hik-Connect, thay thế cho Dịch vụ HiDDNS trước đâyBắt đầu từ ngày 03 tháng 01 năm 2017, cổng web Hik-Connect, www.hik-connect.com, sẽ cho phép đăng ký tài khoản, gán thiết bị, quản lý tập trung các thiết bị đã đăng ký vào nền tảng Hik-Connect với tên miền, và truy...

Read more