Tin Sản Phẩm Mới

Seagate ra mắt “Enterprise Datasphere” lưu trữ doanh nghiệp

Seagate ra mắt “Hạm đội Enterprise Datasphere” dành cho lưu trữ doanh nghiệp Có thể xem dữ liệu là tế bào của thế giới số. Dữ liệu như là yếu tố vô cùng quan trọng trong mọi lĩnh vực của đời sống con người trong suốt 30 năm vừa qua. Do vậy, nhu cầu lưu trữ tiếp tục tăng ở tốc độ vũ bão.Có thể...

Read more